Regulamin

I . Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego jest:
  BiURO eM  ul. Chocimska 15 , 85-078 Bydgoszcz
  NIP: 967-010-23-22

Numer rachunku bankowego:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Bydgoszczy 97 8142 0007 0037 8226 2000 0001

 • działalność prowadzona na podst. wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonanej pod nr 66711 w dniu 25.11.1998 przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z późniejszymi zmianami.
 • Korzystanie z serwisu/sklepu biuroem.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Dane Klientów sklepu będa wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", DU nr 133 poz. 883.
 • Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, nie prowadzimy sprzedaży detalicznej 

II. Zasady zamawiania

 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie biuroem.pl wyrażone są w złotych polskich.
 • Firma BiURO eM wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary.
 • Zamówienia można składać:
  - poprzez formularz zamówienia internetowego
  - e-mailem na adres: biuro@biuroem.pl
  - faksem pod nr (52) 345 5348, 366 0225
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 • Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 • Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • BiURO eM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • Jeśli w trakcie składania zamówienia Klient wyrazi życzenie otrzymywania e-mailem informacji o aktualnych promocjach i nowościach, może takie informacje otrzymywać. Ich wysyłka może być w każdej chwili, na życzenie zainteresowanego, przerwana - wystarczy krótki list.
 • W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, BiURO eM niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • BiURO eM zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.  

III. Wysyłka i zapłata

 • Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, UPS, lub w wyjątkowych przypadkach Poczty Polskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Przesyłki są monitorowane i ubezpieczone.
 • Termin dostawy.  Przy złożeniu i potwierdzeniu zamówienia do godz. 13.00 w większości towar wysyłamy tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach realizacja dostawy trwa do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy BiURO eM a Kupującym.
 • Koszt dostarczenia zamówionego towaru pokrywa sprzedawca, jeżeli realizowane zamówienie przekracza wartość 1000,00 PLN netto/ 1230,00 PLN brutto ( nie dotyczy materiałów intro i poligraficznych takich jak: spirale na szpuli, listwy do kalendarzy, okienka ).
 • Koszt dostarczenia zamówionego towaru pokrywa zamawiający, jeżeli realizowane zamówienie nie przekracza kwoty 1000,00 PLN netto/ 1230.00 PLN brutto Koszt transportu jest doliczany do f-ry. Kurier z tego tytułu nie pobiera dodatkowych opłat. Przykładowe koszty dostawy;

  23,00 PLN brutto - firma kurierska GLS ( przesyłki do 30 kg )- przy przedpłacie przelewem na konto
  29,00 PLN brutto - firma kurierska GLS ( przesyłki do 30 kg )- przy pobraniu gotówki przez kuriera

 • Uwaga ! Domyślnie zamówienia są wysyłane za pobraniem, chyba, że telefoniczne ustalenia będą stanowiły inaczej
 • Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 • W tytule zapłaty proszę podać nr zamówienia lub nr f-ry proforma w przypadku jej otrzymania.
 • W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.  

IV. Reklamacje

 • W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem sprzedawcy. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu.

  a) osobiście do siedziby sprzedawcy (od poniedziałku do piątku w godz 8-16) wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub
  b) wysłanie produktu do serwisu firmy, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy BiURO eM. nie są przyjmowane, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 • Właściciel sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przyjmie w swojej siedzibie do utylizacji tzw. złom elektroniczny w zamian za zakupiony towar w sklepie internetowym BiURO eM. Warunkiem przyjęcia jest okazanie dowodu zakupu.  

V.Postanowienia końcowe

 • Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania.
 • BiURO eM nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Życzymy udanych zakupów
Obsługa sklepu

ul. Chocimska 15   85-078 BYDGOSZCZ